یکشنبه, 26 آبان 1398
شناسه خبر:3919
رنایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

آمار قابل استنادی از تعداد بیمه‌شدگان و افراد فاقد بیمه در کشور وجود ندارد

  • انداز قلم

به گزارش سوما؛ نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نبود یک جامعه آماری دقیق از بیمه‌شدگان را از مهم‌ترین مشکلات حوزه سلامت دانست و گفت: برگزاری آزمون وسع بیمه سلامت از توزیع یکسان بیت‌المال بین فقیر و غنی جلوگیری می‌کند.

نبود آمار درست و دقیق از تعداد بیمه‌شدگان و افراد فاقد هر نوع پوشش بیمه‌ای در کشور را از موانع و چالش‌های نظام سلامت خواند و اظهار داشت: برگزاری آزمون وسع جهت اعطای دفترچه بیمه سلامت، از توزیع یکسان بیت‌المال بین فقیر و غنی جلوگیری به عمل می‌آورد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس مهم‌ترین کار بزرگی که بعد از شروع اجرای طرح تحول سلامت آغاز شد را تعیین یک متولی برای نظام بیمه‌ای کشور دانست و عنوان کرد: این کار بزرگ با همکاری دو جانبه دولت و مجلس نهم انجام شد و در نتیجه آن بیمه سلامت از حالت بلاتکلیفی بین چند دستگاه بیرون آمد.

قربانی انتقال مدیریت بیمه سلامت از وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت را زمینه‌ساز اتفاقات بسیار خوب در این حوزه اعلام کرد و بیان داشت: البته شاید یکسری نقد از حیث کارشناسی به این موضوع وارد شود اما آن‌چه که اهمیت دارد مشخص شدن جایگاه بیمه سلامت در بین دولت، وزارت بهداشت و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است./تسنیم