»موسسه سوما

پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

مرکز فناوری اطلاعات سوما

آماده سازی زیرساخت مورد نیاز جهت راه اندازی واحد «امداد رایانه»

نهمین جلسه هیات موسس موسسه سوما به جهت بررسی و تصمیم گیری درباره چگونگی و نحوه آماده سازی زیرساختهای مناسب برای راه اندازی واحد «امداد رایانه» در مرکز فناوری اطلاعات سوما تشکیل شد.

آماده سازی زیرساخت مورد نیاز جهت راه اندازی واحد «سوماهاست»

هشتمین جلسه هیات موسس موسسه سوما به جهت بررسی و تصمیم گیری درباره چگونگی و نحوه آماده سازی زیرساختهای مناسب برای راه اندازی واحد «سوماهاست» در «مرکز فناوری اطلاعات سوما» تشکیل شد.

آماده سازی زیرساخت مورد نیاز جهت راه اندازی واحد «سوماوب»

پنجمین جلسه هیات موسس موسسه سوما به جهت بررسی و تصمیم گیری درباره چگونگی و نحوه آماده سازی زیرساخت های مناسب برای راه اندازی واحد «سوماوب» در «مرکز فناوری اطلاعات سوما» تشکیل شد.

آماده سازی زیرساخت مورد نیاز جهت راه اندازی واحد «سوماسافت»

چهارمین جلسه هیات موسس موسسه سوما به جهت بررسی و تصمیم گیری درباره چگونگی و نحوه آماده سازی زیرساختهای مناسب برای راه اندازی واحد «سوماسافت» در «مرکز فناوری اطلاعات سوما» تشکیل شد.

آماده سازی زیرساخت مورد نیاز جهت راه اندازی واحد «سوماتک»

سومین جلسه هیات موسس موسسه سوما به جهت بررسی و تصمیم گیری درباره چگونگی و نحوه آماده سازی زیرساختهای مناسب برای راه اندازی واحد «سوماتک» در «مرکز فناوری اطلاعات سوما» تشکیل شد.

اخبار مرتبط:

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

وبگــردی:

تصویر روز:

پیشنهادی: