»موسسه سوما

سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱

موسسه سوما

آماده سازی زیرساخت مورد نیاز جهت راه اندازی «مرکز اندیشه ورزی سوما»

یازدهمین جلسه هیات موسس موسسه سوما جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی درباره ضرورت راه اندازی مرکز تحقیقاتی و مطالعاتی جهت انجام امور پژوهشی در حوزه های گوناگون برگزار شد.

آماده سازی زیرساخت مورد نیاز جهت راه اندازی واحد «امداد رایانه»

نهمین جلسه هیات موسس موسسه سوما به جهت بررسی و تصمیم گیری درباره چگونگی و نحوه آماده سازی زیرساختهای مناسب برای راه اندازی واحد «امداد رایانه» در مرکز فناوری اطلاعات سوما تشکیل شد.

آماده سازی زیرساخت مورد نیاز جهت راه اندازی واحد «سوماهاست»

هشتمین جلسه هیات موسس موسسه سوما به جهت بررسی و تصمیم گیری درباره چگونگی و نحوه آماده سازی زیرساختهای مناسب برای راه اندازی واحد «سوماهاست» در «مرکز فناوری اطلاعات سوما» تشکیل شد.

آماده سازی زیرساخت مورد نیاز جهت راه اندازی واحد «مرکز خدمات تبلیغاتی سوما»

هفتمین جلسه هیات موسس موسسه سوما به جهت بررسی و تصمیم گیری درباره چگونگی و نحوه آماده سازی زیرساختهای مناسب برای راه اندازی واحد «سوماپیام» در «مرکز خدمات تبلیغاتی سوما» تشکیل شد.

آماده سازی زیرساخت مورد نیاز جهت راه اندازی رسانه محلی و مجازی به نام «سومانیوز»

ششمین جلسه هیات موسس موسسه سوما به جهت بررسی و تصمیم گیری درباره چگونگی و نحوه آماده سازی زیرساختهای مناسب راه اندازی آزمایشی یک رسانه محلی در فضای مجازی تشکیل شد.

آماده سازی زیرساخت مورد نیاز جهت راه اندازی واحد «سوماوب»

پنجمین جلسه هیات موسس موسسه سوما به جهت بررسی و تصمیم گیری درباره چگونگی و نحوه آماده سازی زیرساخت های مناسب برای راه اندازی واحد «سوماوب» در «مرکز فناوری اطلاعات سوما» تشکیل شد.

آماده سازی زیرساخت مورد نیاز جهت راه اندازی واحد «سوماسافت»

چهارمین جلسه هیات موسس موسسه سوما به جهت بررسی و تصمیم گیری درباره چگونگی و نحوه آماده سازی زیرساختهای مناسب برای راه اندازی واحد «سوماسافت» در «مرکز فناوری اطلاعات سوما» تشکیل شد.

آماده سازی زیرساخت مورد نیاز جهت راه اندازی واحد «سوماتک»

سومین جلسه هیات موسس موسسه سوما به جهت بررسی و تصمیم گیری درباره چگونگی و نحوه آماده سازی زیرساختهای مناسب برای راه اندازی واحد «سوماتک» در «مرکز فناوری اطلاعات سوما» تشکیل شد.

به قلم اسماعیل بلالایی؛
آماده سازی زیرساخت مورد نیاز جهت راه اندازی مرکز خدمات آموزشی سوما

دومین جلسه هیات موسس موسسه سوما به جهت بررسی و تصمیم گیری درباره چگونگی و نحوه آماده سازی زیرساختهای مناسب برای راه اندازی «مرکز خدمات آموزشی موسسه سوما» تشکیل شد.

اخبار مرتبط:

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

وبگــردی:

تصویر روز:

پیشنهادی: